Selecteer een pagina
Verplichtstelling Bpf Bouw op onderdelen gewijzigd

Verplichtstelling Bpf Bouw op onderdelen gewijzigd

Medio februari 2020 heeft het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (Bpf Bouw) bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het verzoek ingediend de verplichtstelling tot deelneming te wijzigen. Deze laatste heeft hierin bewilligd.[1] In de...