Selecteer een pagina

Vanaf 1 januari 2021 moeten Payroll-ondernemingen op grond van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) een adequate pensioenregeling voor hun werknemers treffen. In de 2e helft van 2020 ontvangen Payrollers, van het tot 2021 verplicht gestelde StiPP, een brief waarin wordt gevraagd of zij uitzendbureau dan wel Payroller zijn.  Payrollers zullen vanaf 2021 niet meer onder de verplichtstelling van StiPP vallen. In de loop van dit jaar zal om deze reden het verplichtstellingsbesluit van StiPP worden aangepast.

Daarnaast voldoet de huidige StiPP-regeling niet aan het criterium van ‘adequate regeling’, hetgeen betekent dat er ook geen mogelijkheid bestaat om op vrijwillige basis aan te sluiten. Gezien de uitzonderingspositie in de wet voor uitzendkrachten (6 maanden wachttijd voordat überhaupt pensioen wordt opgebouwd) is dat sowieso een probleem. Ook door StiPP vrijgestelde Payroll-ondernemingen zullen in actie moeten komen, want hun regelingen zijn gebaseerd op de (niet-adequate) PLUS-regeling van StiPP.

Vragen als;

  • Hoe gaan we om met pensioen in de verschillende sectoren?
  • Zijn deze pensioenregelingen verplicht of kunnen we ons ook vrijwillig aansluiten en op welke voorwaarden?
  • Kunnen we daarnaast volstaan met een adequate pensioenregeling bij een verzekeraar voor het overige personeel?
  • Wat doen we met werknemers die niet verplicht zijn om een adequate regeling te hebben omdat zij werkzaam zijn in een branche waar pensioen niet verplicht is (b.v. ICT)?
    zullen dit jaar frequent op de directietafels van Payroll-ondernemingen liggen.

Om hier een goed antwoord op te kunnen krijgen heeft u een partij nodig met goede contacten bij pensioenfondsen. Immers alleen dan kunt u op een verantwoorde wijze invulling geven aan de nieuwe eisen. Het BPF Expertisecentrum is die partij bij uitstek. Wij hebben frequent contact met alle pensioenfondsen en weten hoe de hazen lopen. Wilt u dat ook weten, neem snel contact met ons op. Blijft u zitten met een groep werknemers die u überhaupt niet kunt onderbrengen? Geen probleem. Door onze samenwerking met het Pensioenadviesbureau Noord Holland en andere partners kunnen wij ook verder helpen met het onderbrengen van een pensioenregeling bij een private uitvoerder.