Selecteer een pagina

Tip 2: Denk in “JA”

Of zoals trainers van OmDenken zouden zeggen denk in “ja en”. En wellicht komt dit op u als pensioenadviseur zelfs een beetje zweverig over en daarom licht ik dit graag toe. Wij merken als BPF-experts dat veel fouten worden gemaakt doordat bij voorbaat is bedacht waarom een onderneming niet onder de werking van een bedrijfstakpensioenfonds zou vallen. Hierdoor ontstaat een soort tunnelvisie omdat als het ware het antwoord al is gegeven voordat de vraag gesteld is.

Laat ik een geheim verklappen, mijn inschatting is dat 98% van de ondernemingen in Nederland in meer of mindere mate activiteiten verrichten die vallen onder de werking van een of meerdere pensioenfondsen. Levert u dus een rapport af waarin staat dat u geen enkel fonds heeft gevonden waarbij de werkgever mogelijk zou moeten aansluiten, dan heeft u te maken met een uitzondering of uw rapport is niet volledig.

Levert dit direct een probleem op? Ik denk het niet. Zonder op de stoel van de AFM te gaan zitten geloof ik niet dat dit een groot issue oplevert. Échter in de toekomst kan die kleine fout wel een issue worden wanneer die ene activiteit (die toen nog verwaarloosbaar was) opeens een belangrijk onderdeel is geworden van het businessmodel van uw klant. U heeft de klant er immers niet op gewezen dat die activiteit ressorteert onder de werking van een bedrijfstakpensioenfonds. En opeens is daar de aansluiting met terugwerkende kracht. Allemaal heel gechargeerd natuurlijk, maar het toont aan dat u, door een kleine denk-wijziging toe te passen, veel ellende kunt voorkomen.

Heeft u de JA-gedachte toegepast en blijft u nu zitten met twijfels of u klant al dan niet moet aansluiten? Neem dan snel contact op met de experts van het BPF Expertisecentrum. Win helpen u graag.

Robert Wognum