Selecteer een pagina

Ruim 20.000 ondernemers bouwen onwetend grote pensioenschuld op

Nog steeds zijn er ondernemingen die onterecht niet zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioensfonds (BPF). De vraag of je bij een BPF aangesloten moet zijn is een tijdrovende klus. Specialisten slagen er vaak niet in om in hun eentje het probleem goed in kaart te brengen.

Door onze gebundelde expertise en ervaring kan het BPF Expertisecentrum  opleidingen en coaching aanbieden aan iedereen die met deze ingewikkelde vraagstukken geconfronteerd wordt.

De experts van het BPF Expertisecentrum

Onze experts vertellen het graag zelf omdat zij de kennis en kunde hebben!

Het hele verhaal verteld niemand

‘Het blijft ons drieën verbazen: heel veel partijen in pensioenland kennen elk maar een deel van deze ingewikkelde problematiek en kunnen het allemaal daarom niet goed uitleggen aan hun klanten. Ook wij hebben behoefte aan ‘het hele verhaal’ om zo ons werk goed te kunnen doen. Daarom hebben Harry, Patrick en ik onze krachten gebundeld en hebben we het BPF Expertisecentrum opgericht om zo de kennis in de branche naar een hoger en breder niveau te tillen. Afzonderlijk weten we niet alles, samen bijna alles.’ Aan het woord is Robert Wognum, een van de initiatiefnemers van het expertisecentrum. ‘Door een expertisecentrum op te richten houden we die kennis niet alleen voor onszelf, maar delen we hem. Dat beschouwen we als onze zorgplicht: zorgen dat onwetende ondernemers het héle verhaal te horen krijgen, zodat ze de juiste beslissingen voor zichzelf en hun bedrijven kunnen nemen. Doen ze dat niet, dan lopen ze het risico dat ze achteraf met forse pensioenpremieschulden worden opgescheept. Dat moet je simpelweg niet laten gebeuren!’

Kennis bundelen om kettingreactie te voorkomen

Wognum’s collega Patrick Haga vult aan: ‘Men kan met recht spreken over een bijzondere juridische problematiek. Met enorme consequenties op financieel en arbeidsrechtelijk vlak. Zowel voor bedrijfstakpensioenfondsen als voor ondernemingen. Bedrijfstakpensioenfondsen moeten namelijk pensioen uitkeren, ook als zij daar geen premie voor hebben ontvangen. Omdat dit om langdurige uitkeringen gaat kunnen ze er dus flink bij inschieten. Ondernemingen kunnen uit dien hoofde met terugwerkende kracht tegen een flinke pensioenpremieschuld aan lopen, want het pensioenfonds mag de premie met terugwerkende kracht op de ondernemer verhalen. Dit geldt ook voor ondernemingen die nu al een pensioenregeling hebben lopen via een verzekeringsmaatschappij. Als blijkt dat die ondernemingen niet zijn aangesloten bij een verplicht bedrijfstaktakpensioenfonds kunnen de accountants en adviseurs van die ondernemingen zelfs worden aangesproken op hun zorgplicht. Dat zo’n kettingreactie bij ruim 20.000 ondernemingen enorme consequenties kan hebben behoeft verder geen betoog. Als je dan met veel partijen werkt die elk een stukje kennis hebben, dan is het logisch dat je die kennis bundelt.’

Begin ergens!

‘Zelfs de langste weg begint met de eerste stap. Het maakt dus niet uit waar je begint met verbinden, als je maar begint!’ Aldus de derde initiatiefnemer, Harry Bouma. ‘Daarom beginnen we met onszelf. Robert is enorm goed in het cijfermatig onderbouwen van de onderlinge verbanden die inwerken op een pensioenregeling. Patrick is heel goed in alle juridische aspecten van pensioenregelingen. Ik ben juist heel goed in het inzicht geven in de werkingssfeer. Zeg maar heel simpelweg: cijfers, regels en feiten gecombineerd. Dan kun je al minstens 95% van de hele problematiek helder in kaart brengen en toelichten. En alleen dan kun je iemand advies geven, waarmee hij echt is gebaat. Of dat nu een ondernemer, een pensioenadviseur, een verzekeraar, een accountant of een andere betrokkene is maakt ons niet uit.’

Wat wij u bieden?

Wij vormen de verbinding tussen alle betrokken partijen en geven begeleiding aan bedrijfstakpensioenfondsen, pensioenverzekeraars, werkgevers, pensioenadviseurs en accountants  als het gaat om de toepassing en handhaving van de werkingssfeer.

Advies

“Als experts kunnen wij desgewenst het BPF onderzoek binnen uw advies overnemen. Zo weet u zeker dat er een gedegen onderzoek ten grondslag ligt aan de conclusies die in uw rapport staan vermeld en sluit u risico’s uit.“

Opleiding

“U opleiden tot een expert doen wij niet, maar voor veel partijen geldt dat het maken van een juiste risico-inschatting al een belangrijke eerste stap is. En alle betrokken partijen moeten deze inschatting kunnen maken. Of u nu pensioenfondsbestuurder bent, pensioenadviseur, accountant, advocaat of ondernemer.“

w

Coaching

“Zeker weten dat u de juiste stappen heeft genomen? Leg uw bevindingen aan ons voor. Wij kijken graag met u mee, en geven u desnoods een zetje in de juiste richting. Ook kunt u bij ons een abonnement afsluiten voor onze telefonische helpdesk. U kunt op deze helpdesk al uw vragen kwijt over BPF-werkingssfeer.”

Kom in contact

Wilt u meer informatie of wilt u in contact komen met één van onze experts?

Vul dan a.u.b. onderstaand formulier zo volledig mogelijk in.

Wij nemen dan spoedig contact met u op.

Vul hier uw gegevens in

AVG

2 + 6 =