Selecteer een pagina

Het zal u niet zijn ontgaan, veel branches worden ongekend hard geraakt door de Corona-crisis. De Horeca, de Reisbranche en de Bloemensector zijn enkele luikende voorbeelden. In de PensioenPro van gisterochtend wordt bericht dat de reisbranche het pensioenfonds om hulp heeft gevraagd. Niet zo gek, want de pensioenpremie voor een pensioenfonds bedraagt al snel zo’n 20 à 30% van de loonsom. Een uitstel van premie of premievakantie zou de nodige lucht kunnen geven aan de noodlijdende branches.

Ook pensioenfondsen weten dit en uit betrouwbare bronnen weten wij dat de diverse besturen zich op dit moment het hoofd buigen over hoe hier mee om te gaan. De huidige crisis is er immers een van ongekende omvang en de gevolgen werken door tot alle hoeken van onze economie. Het kwijtschelden van premie is om diverse redenen ogenschijnlijk onmogelijk. Immers, door de lage rentestand staan de dekkingsgraden zwaar onder druk. Dit werd tot voor kort nog goed gemaakt door zeer positieve beleggingsresultaten, maar wij vermoeden dat ook die winsten inmiddels voor een groot deel zijn verdampt. Zou een pensioenfonds de premieschulden kwijt schelden, dan trekt het haar dekkingsgraad nóg verder naar beneden. Immers geldt voor pensioenfondsen nog altijd dat zij altijd moeten uitkeren, ook al is er voor de aanspraak geen premie betaald. Het principe van “geen premie – geen recht” gaat bij hen niet op.

Dan blijven er naar onze mening nog maar twee opties over:

  • De overheid betaalt (deels) de premies voor zo lang de criris duurt of;
  • Een premie,- én aanspraken vakantie.

Dit laatste lijkt ons verdedigbaar aangezien het geen premie-wel recht principe ten koste gaat van de collectiviteit.

Wij houden de berichtgeving in de gaten, voor nu namens het team van het BPF-Expertisecentrum veel sterkte gewenst en let een beetje op elkaar!