Selecteer een pagina

Onlangs stond er in de PensioenPro (PensioenPro 04-07-2019) een uitgebreid artikel over de juridisering rondom pensioenen. De stap naar de rechter wordt steeds kleiner en met het ingaan van de Wet Afwikkeling Massaschade per 1 juli jongstleden wordt het indienen van class-actions nog makkelijker. Hoewel wij deze laatste ontwikkeling zorgelijk vinden (denk aan het procederen inzake de mogelijk aankomende pensioenkortingen!) willen wij graag focussen op de tendens dat er überhaupt veel over “pensioen” geprocedeerd wordt.

Een goed deel van deze juridische procedures draait om de vraag of een onderneming al dan niet zou moeten aansluiten bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Dat is ook niet heel vreemd, wanneer je de diverse verplichtstellingsbeschikkingen doorleest.

In het reeds genoemde artikel uit de PensioenPro wordt ook Mark Heemskerk, advocaat bij Held Law en hoogleraar Pensioenrecht aan de Universiteit van Nijmegen, om een reactie gevraagd. Belangrijk punt dat Heemskerk aanhaalt is dat het goed zou zijn wanneer er, in plaats van het procederen op emotie, eerst het gesprek met elkaar wordt aangegaan.

Wij van het BPF Expertisecentrum gebruiken in veel van onze publicaties een foto van de Magere Brug in Amsterdam. Dit is niet voor niets: wij bouwen graag bruggen tussen partijen. Hiermee stellen wij die partijen in staat om, ondanks wellicht tegengestelde belangen, toch tot werkbare oplossingen te komen. Dit lukt ons met behulp van ons uitgebreide netwerk en door onze uitgebreide kennis en ervaring. Een snelle en permanente oplossing van het probleem, zonder tussenkomst van de rechter, kost alle partijen minder tijd, minder geld en minder ergernis. Nog maar te zwijgen over de mogelijke negatieve publiciteit.

Loopt u ook tegen tegengestelde belangen aan? Laat ons voor u een brug slaan! Neem contact met ons op en wij helpen u verder!