Selecteer een pagina
Dat was het commentaar van een van de pensioenadviseurs die regelmatig gebruik maakt van onze diensten toen hij het bericht uit de Telegraaf per Whatsapp doorstuurde. Hetzelfde nieuwsfeit staat vandaag in de PensioenPro en gaat over de vraag of een pannenkoek (of was het nu pannekoek?) valt te scharen onder koek of niet.

Dit is namelijk de inzet in de zaak of een bedrijf dat pannenkoeken en poffertjes bakt zich moet aansluiten bij het BPF Zoetwaren. Het BPF Zoetwaren vindt van wel, zij is van mening dat een pannenkoek een koek is. De rechtbank Rotterdam oordeelt echter anders. Naar mening van de rechtbank zijn in beginsel de samenstelling van de grondstoffen van pannenkoeken en poffertjes niet vergelijkbaar. Hierdoor wordt voor koek ook een harde deeg gebruikt waar pannenkoeken en poffertjes gemaakt worden uit een vloeibaar deeg. Ook neemt de rechtbank de bereidingswijze in haar overwegingen mee; zo worden pannenkoeken en poffertjes aan weerszijden gebakken op een hete plaat waar koek gebakken wordt in een oven.

Naast de kennelijke bereidingswijze voerde de pannenkoekenbakker nog een marktonderzoek aan uitgevoerd door bureau Spiros. Daaruit blijkt dat grofweg 85% van de ondervraagden poffertjes en pannenkoeken niet zien als koek. Uiteindelijk oordeelt de rechter dat pannenkoeken en poffertjes geen koeken zijn en dientengevolge de pannenkoekenbakker niet verplicht is om aansluiting te zoeken bij het BPF Zoetwaren.

Denk u nu ook, “wat een koekenbakkers” dan begrijpen wij dat best. Aan de andere kant begrijpen wij het pensioenfonds ook heel goed. Komt er namelijk ooit een werknemer aan de deur die met succes bepleit dat hij (of zij) zijn werk altijd heeft uitgevoerd onder de werkingssfeer van het pensioenfonds, dan zal het pensioenfonds hem of haar een pensioen moeten toekennen zonder dat daar ooit premie voor is betaald. Of het pensioenfonds dit dan nog op de onderneming kan verhalen is maar zozeer de vraag. Aan de andere kant, als sociale partners vinden dat pannenkoekenbakkers tot de werkingssfeer behoren, waarom schrijven ze dit dan niet op? Ook hier blijkt maar weer eens dat veel verplichtstellingsbeschikkingen een vage en weinig concreet omschreven werkingssfeer kennen.

Loopt u ook tegen de vraag op of uw onderneming zich zou moeten aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds? Neem dan contact op met de experts van het BPF Expertisecentrum.